Jordan Comfort Tour

Jordan
8 Days, 7 Nights
Jun 12, 2022 - Jun 19, 2022
$1750$1950

Additional Services

You are free to choose additional services that we provide beside your tour package.

Your Trip Details With Jordan Pass Tours

Jordan Comfort Tour

Jun 12, 2022 - Jun 19, 2022 - 8 Days, 7 Nights

ItemCost
Total: $